Nedenfor følger en oversikt over de mest vanlige forkortelsene i resultat og dommerskjemaene.

HOPP:

A = Aksel

Lz = Lutz

F = Flip

Lo = Loop / Slynge

S = Salchow

T = Toeloop

TRINNSEKVENSER:

ChSt = Choreographed Step Sequence

KOREOGRAFERTE SEKVENSER:

ChSq = Choreographed Sequence

PIRUETTER:

CSp = Camel spin

CCSp = Change foot camel spin

CLSp = Change foot layback spin

CSSp = Change foot sit spin

CUSp = Change foot upright spin

CoSp = Combination spin

CCoSp = Combination spin with change of foot.

LSp = Layback spin

SSp = Sit spin / Kork

USp = Upright spin

lagt til handlevogn