Tester

Under aspiranttiden, så kan man ta 3 forskjellige ferdighetsmerker, kallt test 1,2 og 3.

Det må påregnes 2 års trening 2-3 ganger pr. uke for å greie test 3.

Innholdet av testene fremgår under.

Test 1

 1. Utfall begge veier forover på buer

 2. Ponny-hopp; på sirkel (forøvelse til skredderhopp/Axel)

 3. Vending begge veier - på ett eller to ben

 4. Buer forover utover;

  løperen skal kunne gli litt på hvert ben før man bytter ben

 5. Chassé på sirkel forover og bakover - løperen skal stå på en skøyte og skyve fra med andre foten. 

Test 2

 1. Legge over forover - begge veier; uten pigger og med rett rygg

 2. Legge over bakover - begge veier; uten pigger og med rett rygg

 3. Tretallsvals utover - begge veier; rytme og vise kontroll,

  spesielt før 3-tallet og etter byttet av ben

 4. Skredderhopp

 5. Utfall bakover med en legg over i mellom. Vekten må være på det bøyde beinet i utfallet.

 6. Piruett på ett eller to ben; minst 4 omdreininger

Test 3

Endre teksten ved å klikke på Rediger i tekstens ramme

 1. Piruett på ett ben; minst 4 omdreininger og korrekt utgang

 2. Tretallsvals innover - begge veier; rytme og gli før og etter 3-tallet

 3. Mohawk-trinn på sirkel - begge veier; rett rygg og vise forståelse

  for kroppens plassering i forhold til sirkelen (tyngdeoverføring)

  (innover - innover - utover - utover).

 4. Salchow

 5. Toeloop

 6. Trinn / trinnsekvens; følgende trinn skal vises begge veier/ben og med kontroll:

  a) Tretall forover utover
  b) Dobbelt tretall forover utover c) Dobbelt tretall forover innover

 7. Slyngetrinn på sirkel - begge veier; rytme og gli før og etter 3-tallet 

NSF anbefaler at løpere som skal stille i konkurranse utenfor egen klubb:

har bestått test 3 OG i tillegg:

 • behersker 4 ulike enkle hopp

 • behersker kork og/eller parallell (4 omdreininger) 

lagt til handlevogn