Denne informasjonen er hovedsakelig ment for løpere fra Romerike kunsløpklubb.

Program

For å bli med på stevner, så må du ha et program.

Hovedtrener setter sammen program og musikk for deg.

Den laveste klassen er oppvisning.

Påmelding

Dere må selv gjøre påmelding til stevner.

Påmelding til stevner gjøres på Min Idrett.

Dere må opprette brukernavn og passord for å få tilgang til Min Idrett.

På Min Idrett må dere opprette løperens "Profil".

Under "Mine idretter" må dere velge "aktivitet" "Skøyter: Kunstløp".

I steg 2 "Velg område" så er det viktig at dere legger til "Akershus: Alle", "Oslo", "Hedmark: Alle", "Oppland: Alle", "Vestfold: Alle" og "Østfold: Alle". Hvis du bare legger til kommunen hvor løperen bor, så vil det ikke komme opp noen påmeldingsforslag til stevner.

Påmelding til stevner skjer under "Påmelding". Påmeldinger vil komme opp i "Min kalender".

Startavgiften betales samtidig med påmeldingen med kredittkort.

Påmeldingfrister må overholdes fordi etteranmeldelser ikke vil være mulig.

Pass på at løperen blir meldt på i riktig klasse, da flytting mellom klasser ikke vil være mulig. Er du påmeldt i feil klasse, så vil du bli strøket. Om påmeldingsfristen ikke er utløpt, så kan du melde deg på på nytt, men må betale ny startavgift. Ikke påregn at arrangøren skal være grei og rette opp i dine feil.

Påmeldingsavgiften tilbakebetales ikke ved sykdom eller om du er påmeldt i feil klasse.

Stevnedagen

Informasjon om stevnet finner du på Norges skøyteforbunds resultater.

Der finner du tidsskjema over når de forskjellige klassene skal gå.

Startlister for nå løperene skal gå vil som regel offentliggjøres torsdag kveld før stevnet. Dette er fordi trekningen av startrekkefølgen ikke kan skje før.

De fleste stevner starter konkurransen kl. 09.00, så det kan bli lange dager.

Treneren bestemmer når du senest må møte opp. Beregn at du senest må være til stede 1 time før oppvarmingsgruppen din går. Går du i første gruppe, så må du senest møte opp kl. 08.00.

Hver kunskløper utfører et program på 2 minutter og 30 sekunder.

Premieutdeling vil skje felles for alle klassene på slutten av stevnedagen. Dette kan være mellom 17.00 og 18.00.

Alle deltakene møter i konkurranseantrekket til premieutedelingen.

Etter konkurransen er ferdig og fram til premieutdeling er det som regel frigåing på isen for alle løperne.

Gjør stevnedagen til en hyggelig begivenhet.

Møt opp å hei på dine klubbvenner, selv om du må møte tidligere eller bli igjen lengere.

Kast en rose med en hyggelig hilsen på isen etter løpet til dine klubbvenner.

Gjør dagen til noe sosialt og prøv å få til en felles lunsj med de andre klubbvennene.

Bli igjen til premieutdeling av respekt for arrangøren og de andre klubbvennene dine.

lagt til handlevogn